מי זכאי לקבל פיצויי פיטורין?

על פי החוק פיצויי פיטורים הם פיצויים להם זכאי עובד שעבד שנה ברציפות באותו מקום עבודה ופוטר על ידי המעסיק שלו. על פי החוק כאשר מופסקים יחסי העבודה בזמן שאינו עולה על 6 חודשים, לא תתקיים פגיעה בהמשך צבירת ותק עבור העובד בכדי שיוכל להיות זכאי לפיצויי פיטורים בעתיד. כמו כן, בחוק קיימים מצבים המזכים […]