דמי מחלה כמה ימי מחלה מגיע לך?

דמי מחלה

קיים הבדל ניכר בין חופשות רגילות שמגיעות לנו כעובדים במשק הישראלי לבין דמי מחלה. אז כמה ימי מחלה מגיעים לנו ומה בעצם החוק אומר?

חוק דמי מחלה קובע כי עובד זכאי לקבל יום וחצי מחלה בחודש, כלומר לצבור יום וחצי מחלה בחודש ועד 18 ימים בשנה אחת. כמות הימים שניתן לצבור בסך הכל על פי החוק עומדת על 90 ימים. עובד שינצל את כל הימים בגין מחלה בהתאם למה שכתוב בחוק, ייאלץ לממן את עצמו ממקורות הכנסה אחרים, כמו למשל הכנסה מביטוח לאומי כתוצאה מאחוזי נכות, או דמי ביטוח רפואי משלים שכן אינו זכאי לימי מחלה נוספים במסגרת עבודתו.

בכדי שעובד יוכל לממש את זכותו ולקבל תשלום עבור אותם ימי מחלה עליו להציג למעסיקו אישור מחלה מרופא, בגין אותם ימים. באותו אישור תתואר על ידי הרופא סיבת המחלה בגינה העובד לקח יום מחלה ואת התאריכים שבהם מוגבל העובד מלהיות נוכח בעבודה.

נשאלת השאלה האם קיימת כאן סוג של סתירה?

הרי מצד אחד אנו מקבלים אישור רפואי מהרופא בשל מחלה או המגבלה הרפואית ומצד שני החוק מגביל את כמות הימים שאנו יכולים להיעדר מהעבודה. ובכן, מטרתו של החוק הינה ליצור איזון בין הצורך של העובד לקבל תשלום בגין ימים שהוא חולה לבין היכולת של המעסיק ״לספוג״ את אותם ימים בהם עובדים נעדרים ואינם מבצעים את תפקידם בעבודה באופן שבו הם נדרשים.

בנוסף על פי החוק:

  • עבור יום המחלה הראשון עובד לא זכאי לשכר בכלל.
  • עבור היום השני והשלישי, זכאי העובד לתשלום בשיעור העומד על 37% משכרו.
  • מהיום הרביעי ואילך, זכאי העובד לתשלום בשיעור העומד על 75% משכרו בלבד.