הלנת שכר

הלנת שכר

על פי חוק הודעה לעובד, כל מעסיק מחוייב ליידע את העובדים שלו בכתב לגבי תנאי העבודה שלו, כך כתוב ומצוין בחוק. בין אם מדובר בעובד זמני ובין אם בקבוע, המעסיק מחויב לפרט את תנאי העבודה בהסכם מסודר בכתב תוך 30 ימים מרגע העסקתו של העובד. בין השאר כוללים תנאי העבודה את זהות המעביד, את זהות העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד, התשלומים אותם יש לשלם לעובד – גובה השכר, מועדי התשלום של השכר, אורך יום עבודה ועוד. גם שינויים המתבצעים כחלק מתהליך העבודה חייבים גם הם להשתנות בכתב תוך 30 יום.

 

אז מהי הלנת שכר?

הלנת שכר הינה מצב שבו עובד לא מקבל את מלוא השכר המגיע לו במועד שנקבע על פי החוק בישראל. חוק הגנת השכר חוקק בשנת 1958 בכדי ליצור סדר בכל הנוגע לתשלום שכרם של עובדים במשק בישראל. החוק עוסק בין השאר באופן התשלום של השכר, מועדי התשלום, ניכויים, מה קורה במצבים בהם השכר לא משולם כחוק, עיקולים, פיצויים, קצבאות ועוד.

למעשה, שכר מולן הוא שכר או חלק משכר עבודה שלא שולם עד היום התשיעי שלאחר מועד תשלום השכר. מהו מועד התשלום?

  • עבור עובד העובד בשכר חודשי – מעסיק מחוייב לשלם את שכרו של כל עובד בתום החודש שעבורו משלם את השכר.
  • עבור עובד העובד בשכר שעתי, יומי או לפי תפוקה – מעסיק מחוייב לשלם את השכר בתום מחצית החודש, אלא אם כן יש הסכם בין שני הצדדים שקובע אחרת.

כיצד פועל החוק?

עובד שלא מקבל את שכרו עד 9 ימים מהזמן שקבע החוק, רשאי להגיש תביעת פיצויי הלנת שכר מהמעסיק שלו. החוק משייך אי תשלום לעובד שמקבל שכר מינימום כעבירה פלילית.