התאגדות עובדים

התאגדות עובדים

בחוק מוגדר החופש להתאגד בתור זכות יסוד במשטר דמוקרטי. זו הדרך של עובדים שלא מרוצים מהתנאים שלכם לבצע אכיפה ולנסות לשפר את תנאי העבודה שלהם. עובדים שמעוניינים לשפר את התנאים שלהם מקימים ועד עובדים יציג שפועל מול הנהלת החברה בכל נושא שקשור לתנאי ההעסקה של העובדים תוך ניסיון מקסימלי לבצע שינויים בארגון.

למעשה, ועד העובדים מקבל תמיכה מלאה מארגון העובדים היציג. החל משנת 2013 התאגדו לפחות 40 ועדים מה שמראה על שינוי ניכר והנעה לפעולה בכל מה שקשור לאי שוויון, אובדן קרנות פנסיה ועוד.

מהי הזכות להתאגדות?

על פי סעיף 33 לחוק הסכמים קיבוציים לכל עובד יש את הזכות לפעול למען התארגנות עובדים ולהיות חבר בועד עובדים. בהתאם לחוק חל איסור על מעביד לפטר עובד או לפגוע בתנאי ההעסקה של עובד החבר בארגון עובדים, פועל למטרת הקמה של ועד כזה או לחלופין בוחר שלא להיות חבר בועד או ארגון עובדים. חופש ההתאגדות הוא למעשה זכות בסיסית במדינה דמוקרתית וחל איסור לפגוע בזכויותיו של עובד.

מהם השלבים להקמת ועד עובדים?

  1. חתימה של לפחות שליש מהעובדים לצורך הקמת ועד.
  2. בחירת ועד לנציגות בשיטת בחירות דמוקרטית.
  3. הועד בונה רשימה של דרישות מהמעסיקים תוך התחשבות בצרכי העובדים.
  4. פנייה למעסיק.
  5. קיום משא ומתן ליצירת הסכם קיבוצי.

מתי כדאי להתאגד?

מחקרים מראים כי בארגונים בהם יש ועד עובדים חזק הדבר בא לידי ביטוי בכוח של כלל העובדים לשפר את הזכויות שלהם. כל זמן הוא זמן מתאים להתאגדות שכן מדובר בניצול הזכויות שלנו ואי התפשרות על יחס שלא תואם את התנאים הרשומים בחוק.