התפטרות כפיטורין

התפטרות כפיטורין

לכאורה נהוג לחשוב שפיצויי פיטורים מגיעים אך ורק למי שפוטר מעבודתו. בחוק פיצויי פיטורים מצוין כי עובד שזכאי לפיצויי פיטורים  הוא עובד שהשלים תקופה של 12 חודשים במקום עבודה או עובד עונתי שעבד במשך שתי עונות, שנתיים ברציפות. חשוב לזכור שפעמים רבות עובדים מנסים להימנע ממצב שבו הם ישלמו פיצויי פיטורים במיוחד עבור עובדים ותיקים. יש מעסיקים שבכוונה תחילה מסיימים את יחסי עובד מעביד, טרם עוברת שנה ומגייסים עובדים חדשים, זאת בכדי להימנע ממצב שבו הם צריכים לשלם פיצויים. יחד עם זאת, קיימת רשימה של מקרים בהם עובד מתפטר ועדיין מוכר כעובד שפוטר ולכן מגיעים לו פיצויי פיטורים.

  • מקום עבודה הגורר ירידה בשכר
  • מקום עבודה שהוריד לעובד את שכרו בצורה משמעותית
  • הלנת שכר
  • מתיחות קיצונית בין העובד לבין המעסיק המקשה על תפקודו השוטף של העובד במקום העבודה
  • שינויים בתנאי השכר
  • פיגור בתשלומי המשכורת
  • שינוי חוזה עבודה/צו הרחבה/שינוי בהיקף העבודה/פגיעה במעמד המקצועי

כיצד מומלץ לבקש הפסקת עבודה אצל מעסיק?

על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, על העובד למסור למעסיקו הודעה בכתב לגבי התפטרותו. בהודעה חייב להיות מצוין התאריך שבו נכתבה ההודעה ואת היום שבו נכנסת ההודעה לתוקף.

אז אילו עובדים יכולים לקבל פיצויי פיטורים?

עובדת שהתפטרה בכדי לטפל בילדה, עובד שהתפטר כתוצאה ממצב בריאותי לקוי שלו או של אחד מבני משפחתו, עובד שהריעו את תנאיו בעבודה – סיבות אלו ורבות נוספות המצוינות בחוק פיצויי פיטורין מזכות את העובד בפיצויי פיטורין למרות שלא פוטר באופן רשמי.

חשוב להבין כי פיטורי עובד מכל סוג שהוא (בהתאם לחוק) מחייבים את המעסיק לשלם לעובד פיצויים. יש מצבים חריגים בהם בית הדין לעבודה יכול לבטל מתן פיצויים.