ימי אבל ודמי חופש

דמי חופש

כאשר בן משפחה קרוב מדרגה ראשונה נפטר – הורה, בן זוג, אח או ילד החוק מגן על אותם עובדים בחפיפה לחובת האבלות. כאשר עובד מאבד קרוב משפחה מדרגה ראשונה הוא זכאי לחופשה בתשלום, זאת בהתאם לסעיפים 4 ו- 5 המצוינים בחוק חופשה שנתית שאומרים כי תקופת אבל איננה באה במקום ימי החופשה להם זכאי העובד על פי חוק.

אז מה בעצם החוק אומר?

  • עובד שאיבד קרוב משפחה מדרגה ראשונה זכאי לתשלום שכר מלא
  • הזכאות לתשלום מוגבלת ל-7 ימים קלנדריים
  • עבור עובדים שמועסקים בחצי משרה או במשמרות, השכר ישולם על פי חוק רק בימים שבהם היו אמורים לעבוד

מי זכאי לזכות זו?

כל עובד שמקיים את חובת האבלות מטעמי נוהג או דת, זאת בתנאי שאותו עובד עבד במשך מינימום 3 חודשים רצופים במקום העבודה. יש ענפים ספיציים בהם המדינה מאפשרת לעובדים להיעדר ללא קשר לתקופת הותק שלהם כמו למשל עובדי קבלן ועובדי ניקיון. גם עובדים הנמצאים בסטטוס של עובד זמני יוכל לקיים את חובת האבלות בתשלום. בנוסף, החוק קובע כי ימי אבל לא קוטעים את רצף העבודה ולכן תקופה זו נספרת כצבירת ותק וקבלת ימי חופשה רגילים.

על ידי מי ניתנת זכות זו?

זכות זו ניתנת אוטומטית על ידי המעסיק.