מועסקים חריגים

מועסקים חריגים

קיימות אוכלוסיות או קבוצות מסוימות שאינן נמצאות בסטטוס של עובד רגיל ומשתייכות לקטגוריה של מועסקים חריגים. על אותן הקבוצות לא חלים היחסים בין עובד למעביד, כל קבוצה מהסיבה שלה. אז מי ייחשב למועסק חריג?

  • חיילים בחובה, אנשי קבע – אנשים הממלאים תפקיד צבאי ובמקביל קיבלו אישור עבודה, אינם נחשבים לעובדים של המדינה.
  • שוטרים וסוהרים – עובדים מסוג זה כן נחשבים לשכירים ולעובדי מדינה אך אין הם זוכים ליהנות מכל הזכויות של עובדים מן השורה. למשל, שוטרים וסוהרים לא יכולים לממש את הזכות להתאגדות.
  • אנשי ציבור שנבחרו בבחירות חוקיות – עבור נבחרים חל שינוי בחוק. בעבר הם לא היו נחשבים לעובדים שכירים רגילים אך לאחר שהגיש סרורי – סגן ראש מועצה תביעה במטרה לקבל דמי אבטלה, בית המשפט הכיר בו כעובד. בית המשפט מתייחס באופן שונה לכל נבחר ובוחן כל מקרה לגופו.

בנוסף, במצבים כמו מתנדבים, מתלמדים וכדומה, קיימים חוקים המחוקקים בחוק לגבי זכויותיהם. יש מצבים בהם בית המשפט שוב בוחן את מבחן ההשתלבות ומחליט האם מתקיימים יחסי עובד – מעביד ועד כמה השתלב אותו אדם בארגון.