מטרת הפיצויים

הזכות לפיצויים לרוב נובעת כתוצאה מהפרה של חוזה. באופן כללי פיטורים מזכים את העובד בפיצויים על פי חוק, אך כאשר העובד עוזב את מקום עבודתו מרצונו החופשי, הוא אינו זכאי לפיצויים. מטרת הפיצויים:

  • לאפשר לעובד להסתגל לסיטואציה ולמצוא עבודה בתקופת הביניים.
  • התרעה לפטר עובדים.
  • סוג של בונוס עבור עובדים שצברו ותק של שנה ומעלה.

מידע רלוונטי לנושא הפיצויים

  • משנת 2008 כל מעסיק מחוייב להפריש מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני של העובד, כל חודש.
  • יש מעסיקים שבהסכמת עובדיהם מפרידים את מלוא הסכום של פיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל, זאת במקום שהמעסיק ייאלץ לשלם את פיצויי הפיטורים בסיום ההתקשרות ביניהם.
  • כאשר המעסיק מפריש את מלוא הפיצויים, העובד אינו זכאי לתשלום נוסף בסיום ההתקשרות בין המעסיק לעובד. במצבים בהם הופרש רק חלק מהזכות, יזכה העובד בפיצויי פיטורים בהתאם לסכום המקובל בחוק.
  • עובד שהופחת שכרו והסכים לשינוי זה, ובשל כלשהוא החליט להתפטר לא זכאי על פי חוק לפיצויי פיטורין.
  • לעתים, החוק מזכה בפיצויי פיטורים במצב שבו הותקנה מצלמה נסתרת במקום העבודה מבלי שהעובד ידע זאת.

כיצד מחשבים פיצויי פיטורין?

את הפיצויים לעובד שעובד על פי שכר שעתי מחשבים לפי מספר הימים או מספר השעות הממוצע לחודש ב-12 החודשים האחרונים. פיצויי פיטורים עבור עובד המועסק בתנאי שכר חודשיים יחושבו לפי המשכורת האחרונה. פיצויי פיטורים עבור עובד ששכרו האחרון הופחת יחושבו לגבי התקופה שלפני ההפחתה – לפי השכר ערב ההפחתה. יתרת התקפה תחושב לפי השכר האחרון.