עבודת לילה, מהי ומה התשלום?

עבודת לילה

במסגרת חוקים המגנים על זכויות העובדים ובודקים כי העובד מקיים סטטוס של עובד ויחסים בין עובד למעסיק, קיים חוק אשר שמגן על זכויותיהם של עובדים אשר פועלים ומבצעים את עבודתם בשעות הלילה, בחגים, בסופי שבוע וכדומה.

חוק שעות עבודה והמנוחה קובע כי עבודת לילה מוגדרת כעבודה שלפחות שעתיים מתוכה מתקיימות בין השעות 22:00 בלילה לבין 6:00 בבוקר. מספיק ששעתיים מתוך המשמרת מתקיימות בין שעות אלו, זו נחשבת עבודת לילה והעובד זכאי לזכויות מסוימות המוגדרות בחוק.

אילו תנאים נוספים קובע החוק?

  • החוק קובע כי עובד הפועל במסגרת עבודת לילה לא יעבוד יותר מ-8 או יותר מ-9 שעות. את כמות השעות מגדירים בהתאם לכמות השעות השבועיות הכוללת.
  • יום עבודה בלילה מאופיין בשעה פחות מיום עבודה רגיל, זאת בשל המאמץ הנדרש מהעובד.
  • החוק קובע כי כל שעה מעבר למה שהחוק מגדיר תיחשב לעובד ״כשעה נוספת״.
  • מעסיק שלא מקיים את מגבלות החוק, חשוף לתביעות ולסנקציות פליליות.
  • במפעל שבו העובדים מועסקים במשמרות, את משמרות הלילה לא יבצעו רק חלק מהעובדים, אלא החלוקה תתחלק בין כולם.

קיימים מגבלות וחוקים אשר אוסרים על העסקתו של עובד בלילה כמו למשל חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער ועוד.

סוגיית השכר

אמנם החוק לא קובע תשלום גבוה בהשוואה לשכר הרגיל אך מכיון ומדובר ביום עבודה קצר יותר המאופיין ב-7 שעות עבודה, יש לשלם לעובד את הפער ולתגמלו בשעות נוספות החל מהשעה השמינית. כלומר, עבור השעתיים הנוספות הראשונות יקבל העובד 125% משכרו הרגיל ועבור כל שעה נוספת לפחות 150% משכרו הרגיל.