שכר מינימום, מה מו וכמה מגיע לך?

שכר מינימום

סוגיית שכר מינימום מעסיקה לא רק אותנו כאן בישראל, אלא דנים עליה בכל העולם. בכל שנה חל שינוי בחוק בישראל כאשר חלה עלייה בשכר המינימום כתוצאה ממשתנים רבים במשק הכלכלי בישראל. בעוד השכר הממוצע למשרת שכיר עומד על 8,000 שקלים לחודש, שכר מינימום במשרה מלאה עומד על 4,600 שקלים כאשר כאמור חלה עלייה בממוצע של השניים.

מה החוק אומר?

  • כבר ממשכורת יולי 2016 העלו את שכר המינימום ל- 25.94 שקלים לשעה מה שאומר בהתייחסות למשרה מלאה שהמשכורת עומדת על 4,825 שקלים. יש משכורות במקצועות ספיציפיים בהם השכר גבוה יותר.
  • משכורות יוני 2016 אשר משולמת בחודש יולי 2016 היה 25 שקלים לשעה מה שאומר בהתייחסות למשרה מלאה שהמשכורת עומדת על 4,650 שקלים. יש משכורות במקצועות ספיציפיים בהם השכר גבוה יותר.
  • מעביד שמפר את חובתו לשלם שכר מינימום או לחלופין משלם את המשכורת שלא בזמן המצוין בחוק, קיימת האפשרות להגיש תלונה נגדו ביחידה לאכיפה במשרד הכלכלה.
  • אף עובד לא יכול לוותר על זכותו לשכר מינימום ו/או להסכים לשכר נמוך יותר, שכן להסכמה זו אין תוקף בבית הדין.

כאמור, שכר המינימום מתעדכן כל הזמן ונקבע על פי גיל העובד (יש הבדל בין שכר מינימום למבוגר מעל גיל 18 בהשוואה לשכר מינימום לבני נוער). בנוסף, גם הדרך בה מועסק העובד משפיעה על השכר.

קיים הבדל ניכר בין הענפים השונים הן בשכר המינימום והן בשכר שכירים רגיל.