הפרשות ופנסיה

כל מעסיק מחוייב להפריש סכום מסוים לפנסיה בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית החובה. חובת ההפרשת חלה על עובדים גברים מגיל 21 ולעובדות נשים מגיל 20. חובת ההפרשה לפנסיה חלה גם על עובדים זמניים ועובדים זרים. בכל שנה שיעור ההפרשות לפנסיה משתנה ולכן יש לעקוב ולראות שאכן מתבצעת הפרשה תקינה כחוק. עובדי מדינה ולעובדים שחל עליהם הסדר […]