תנאי העסקה

על פי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה, מעסיק מחוייב לתת לעובד שלו הודעה מפורטת בכתב המציגה את תנאי העסקתו. ההודעה תימסר לעובד עד 30 ימים מתחילת העבודה. לנערים ונערות שעדיין לא מלאו להם 18 שנים יש למסור את ההודעה עד 7 ימים מיום תחילת ההעסקה. גם אם חלים שינויים בתנאי ההעסקה שצוינה בהודעה שנמסרה, שוב […]

הטרדה מינית בעבודה

  החוק למניעת הטרדה מינית בישראל נחשב לאחד החוקים המתקדמים בעולם המערבי, כך אומרים מומחים בחקיקה ויועצים בסביבת עבודה. למעשה, אותו חוק עושה סדר במרחב שבו עד לפני כמה שנים לא ממש היו חוקים או כללים ברורים ומטרתו להגן על אישה או גבר שנחשפים להטרדה מינית מכל סוג שהוא. הרי אם חושבים על זה לעומק, […]