תנאי העסקה

על פי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה, מעסיק מחוייב לתת לעובד שלו הודעה מפורטת בכתב המציגה את תנאי העסקתו. ההודעה תימסר לעובד עד 30 ימים מתחילת העבודה. לנערים ונערות שעדיין לא מלאו להם 18 שנים יש למסור את ההודעה עד 7 ימים מיום תחילת ההעסקה. גם אם חלים שינויים בתנאי ההעסקה שצוינה בהודעה שנמסרה, שוב […]

הפרשות ופנסיה

כל מעסיק מחוייב להפריש סכום מסוים לפנסיה בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית החובה. חובת ההפרשת חלה על עובדים גברים מגיל 21 ולעובדות נשים מגיל 20. חובת ההפרשה לפנסיה חלה גם על עובדים זמניים ועובדים זרים. בכל שנה שיעור ההפרשות לפנסיה משתנה ולכן יש לעקוב ולראות שאכן מתבצעת הפרשה תקינה כחוק. עובדי מדינה ולעובדים שחל עליהם הסדר […]